Studioutstyr  >  Fastlys

Systemer og tilbehør for permanent belysning. Studiosystemer, flyttbare sett og også noe håndholdt utstyr spesielt for videoopptak. Fra Kaiser og Interfit.


Fastlys

Ulike reflektorvarianter
Les mer »

Videolys

Halogenbasert fastlys
Les mer »